Pages

Monday, November 12, 2012

Monday Night Poem


VIA MEDIA by Karin Boye (1900-1941)


I once asked for joy without limits,
I once asked for sorrow, infinite as space.
I wonder if modesty grows with the years?
Fair, fair is joy, fair also is sorrow.
But fairest is to stand on pain's battlefield
with stilled mind and see that the sun is shining.

For more Karin Boye in English visit the Karin Boye Society

Jag bad en gång om glädje utan gränser,
jag bad en gång om sorg, som rymden ändlös.
Månn blygsamheten växer till med åren?
Skön, skön är glädjen, skön är också sorgen.
Men skönast är att stå på smärtans valplats
med stillad håg och se, att solen lyser.

No comments:

Post a Comment

Hallå! Please leave a comment and let's get a conversation started!